Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle anliggender.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag på hjemmesiden, i svømmehallen og udsendelse af e-mail til de mailadresser, som medlemmerne har registreret sig under i klubbens IT-system.

Dagsorden bekendtgøres senest 8 dage forud for generalforsamlingen på klubbens hjemmeside. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Alle medlemmer, som på dagen for generalforsamlingen er fyldt 15 år, og har været medlem af klubben de sidste 2 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i restance, har stemmeret og er valgbare.

Én forælder til et medlem, som på dagen for generalforsamlingen ikke er fyldt 15 år, og som har været medlem af klubben de sidste 2 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i restance, har stemmeret og er valgbare.

En person kan kun repræsentere én stemme, og stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.


Referater fra de seneste 7 generalforsamlinger:

2024: - 24. februar - Ordinær generalforsamling

2023 - 25. februar - Ordinær generalforsamling

2022 - 26. februar - Ordinær generalforsamling

2021 - 6. april - Online generalforsamling

2020 - 20. februar - Ordinær generalforsamling

2019 - 20. februar - Ordinær generalforsamling

2018 - 26. februar - Ordinær generalforsamling

2017 - 23. februar - Ordinær generalforsamling

Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram