Kontorets telefon

  
Telefon nummer: 22 95 35 61
 
Du kan også eventuelt send en mail til kontor@helsinge-swim.dk.
 
Kontaktperson: Jan Fortun, leder af svømmeskolen
 
Svartiden på en e-mail kan forventes at være op til en uge.