Sociale færdselsregler i Helsinge Svømmeklub

(specielt vedrørende børn og unge)

I Helsinge Svømmeklub

 • hjælper mor eller far de yngste svømmere med omklædning og bad de første få gange, indtil børnene har lært rutinen. Derefter klarer børnene sig selv,
 • er det kun medlemmerne, der bruger badefaciliteterne og ikke mor eller far eller søskende,
 • overværer mor eller far de første få gange undervisningen i hallen, hvis det er ønskeligt af hensyn til børnenes tryghed. Derefter opholder mor/far sig ikke i hallen men ude i cafeteriet, når de vil se børnene svømme,
 • kommenterer mor eller far aldrig svømmeundervisningen, så børnene hører det, men kun diskret over for træneren eller et medlem af bestyrelsen, og kun hvis det skønnes nødvendigt,
 • er forældre, trænere og bestyrelsen opmærksomme på tegn på, at børnene ikke trives godt i klubben,
 • snakker forældrene med træneren eller eventuelt cheftræneren eller et medlem af bestyrelsen, hvis de fornemmer, at deres barn ikke trives i klubben,
 • kontakter forældrene træneren eller et medlem af bestyrelsen, hvis der er noget, de eller barnet er usikre på eller utilfredse med,
 • tolererer hverken forældre, trænere eller bestyrelsen nogen form for krænkelser af børnene, forsøger vi i tilfælde af mobning at bringe problemet ud af verden inden for svømningens rammer gennem et aktivt samarbejde mellem krænkerens forældre og klubben. Om nødvendigt vil krænkeren blive bortvist fra klubben i kortere eller længere tid,
 • fører seksuel krænkelse af et barn, eller begrundet mistanke derom, til anmeldelse fra forældrene til klubben og til politiet,
 • undgår vi uberettigede anklager om krænkelser af børnene
 • påtager forældrene sig opgaverne som kørere, kagebagere, tidtagere, dommere, holdledere og lignende i forbindelse med stævner, træningslejre o. s. v.,
 • overværer forældrene stævner så ofte som muligt, og de hepper det bedste de kan, deltager forældrene i det praktiske ledelsesarbejde som medlemmer af udvalg og bestyrelse.
 • ser vi børnenes svømning som et fælles projekt for børnene, forældrene og klubben, og vi ser den ikke alene som undervisning i at svømme men også som et led i at styrke børnenes individuelle udvikling, såvel som de sociale bånd imellem dem og med deres omgivelser.
Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram