Generalforsamling i Helsinge Svømmeklub

Torsdag den 20. februar 2020 kl. 19.30
i Klublokalet – Gribskov Svømmehal


Du indbydes til at være med til årets generalforsamling. Bestyrelsen ønsker at være i dialog med alle vores svømmere, forældre og andre med interesse i at have en svømmeklub. Giv os gerne dine idéer og tanker. Hvordan går det med svømmeundervisningen – kom med ris og ros.

Bestyrelsen består i øjeblikket af 1 repræsentant fra svømmeskolen og 6 repræsentanter fra konkurrence-afdelingen. For at være mere bredt repræsenteret vil vi gerne opfordre flere medlemmer fra svømmeskolen og voksenholdene til at stille op. Vi håber med denne indbydelse, at du vil komme, da vi har et stort ønske om at se så mange som muligt.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.

Svømmeklubben vil byde på øl, vand og en lille snack.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse og fremlæggelse af

budget for det kommende år

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af formand (Lars Frederiksen modtager genvalg)

6. Valg af kasserer (Charlotte Antonisen modtager genvalg)

7. Valg af øvrig bestyrelse.

På valg er:

Stig Peters (modtager genvalg) skal vælges for 2 år

Chris Fisker (Udtrådt af bestyrelsen)

Hanne Leisted (suppleant) (er indtrådt) skal vælges for 2 år (Hanne er villig til genvalg)

Line Thomsen (modtager genvalg) skal vælges for 2 år

8. Valg af 2 suppleanter for bestyrelsen (bestyrelsen indstiller Jan Fortun og Nicki Hansen)

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant

10. Valg af repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter. Formanden er født medlem af repræsentantskabet

11. Eventuelt 

 

/cms/Clubhelsingeswim/ClubImages/IndbydelseGeneralforsamling2020.pdf

Med venlig hilsen

Helsinge Svømmeklub

http://www.helsinge-swim.dk

 

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle