Målsætning og Visioner for Helsinge Svømmeklub 2011

 

Klubbens formål:

 

Der står i vedtægterne:

§ 2 Klubbens formål


Klubbens formål er gennem svømning og livredning at bevare og fremme medlemmernes sundhed gennem et fornøjeligt, lærerigt og godt kammeratskab og eventuelt opøve dem til at kunne deltage i konkurrencer i disse idrætsgrene. I forbindelse med de idrætslige aktiviteter søger klubben at styrke svømmernes fysiske og psykiske robusthed, personlige mod og selvværd, såvel som de sociale bånd mellem svømmerne og med deres omgivelser”

 

Klubben er desuden underlagt HSI’s love, der i §2 siger:

“Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.”

 

Klubbens mål

 

På dette grundlag kan klubbens overordnede mål beskrives som:

At lære flest muligt mest muligt bedst muligt !!!!

Eller

 

At give hvert enkelt medlem de bedst opnåelige vilkår for at dyrke svømning og livredning i de discipliner og i det omfang, der bedst passer med den enkelte svømmers muligheder, ønsker og ambitioner.

 

Dvs. at klubben skal fastholde et meget bredt fundament af svømmerelaterede aktiviteter for medlemmerne, og at den sundhedsmæssige og sociale side af klubben er i højsædet.

Der står, at vi (eventuelt) kan fremme det med konkurrence.
Det kan sættes op som en tredelt målsætning for klubben:


1. At lære alle medlemmer at svømme mindst 1 svømmeart

 

2. At tilbyde medlemmer en sund motionsform

 

3. At skabe en dynamisk konkurrenceafdeling

 

Svømmerne er dem, det hele drejer sig om. De kommer fra barn til olding med forskellig fysisk og psykisk styrke, interesser, tidsmæssige muligheder og ambitioner. Svømmerne skal derfor tilbydes de samme vilkår ud fra hver deres ambitioner og ønsker:

 

Tiden i svømmeklubben:

For at nå disse mål vil Helsinge Svømmeklub give en grundig oplæring i svømning, så medlemmerne kan opnå følgende gennem deres tid i svømmeklubben:

A. At være trygge i vandet. (forældre/barn hold og A-hold)

 

B. At kunne de 4 grundlæggende svømme arter (B- og C-hold)

 

C. At få en klar idé om, hvor hver enkelt vil hen med deres svømning: Motion eller konkurrence?

 

D. At have mulighed for at fremme og udvikle sig yderligere i et eller flere af de tre ovenfor nævnte punkter

 

E. At opleve et sikkert og sjovt socialt miljø i og omkring svømmeklubben

 

F. At lære om sund kost i forhold til konkurrencetræning og stævnedeltagelse

 

Ad A og B:

Rettet mod børn og voksne der ikke kan svømme eller vil lære at svømme bedre (1 – 2 gange pr. uge)

Klik for at se holdbeskrivelse

Ad C og D:

Den enkelte kan vælge at bruge svømning som almindelig motion eller på konkurrenceniveau.

 

Motion: Disse hold er rettet mod unge og voksne som ønsker at holde sig i form i et godt socialt miljø (1-2 gange pr. uge)

 

Konkurrence: Gennem deltagelse i eksterne konkurrencer både individuelt og på hold og med en målsætning om at opnå personlige mål på lokalt og nationalt plan. (2 – 5 gange pr. uge)

 

Elite: Ved intens træning at få mulighed for at opnå personlige mål på nationalt og internationalt plan. (5-10 gange pr. uge)

 

For at nå disse mål vil klubben så vidt muligt give konkurrencesvømmerne mulighed for at videreudvikle sig inden for svømmesporten så langt som deres krop og psyke, deres ønsker, deres tidsmæssige muligheder og deres ambitioner rækker, samt at uddanne sig til og virke som træner i klubben.

 

I konkurrenceafdelingen sætter hver svømmer sig i samråd med træneren specifikke mål for hver sæson, lige som konkurrenceholdet kan sætte sig mål om placering i f.eks. divisionerne. Disse mål er svømmernes og ikke klubbens, men klubben bakker op om svømmernes mål.

Kriteriet for at en stævnedeltagelse har været vellykket, er for klubben at svømmerne har svømmet det bedste de kunne og har haft det godt indbyrdes.

 

Ad E:

Klubbens sociale miljø er den vigtigste faktor for, at svømmerne vil engagerer sig yderligere i klubben.  

Aktiviteterne i klubben skal engagere medlemmerne på alle niveauer og synliggøre alle klubbens tiltag.

Dette kræver, at aktiviteterne er designet til deltagelse på alle niveauer gennem en blanding af alvor og sjov.

Konkurrencesvømmerne har et ansvar for at være synlige og være gode rollemodeller for de øvrige medlemmer i klubben.

Klubben ønsker at bakke op om vores elitesvømmere og samtidig værdsætte/påskønne dem, der træner med et ønske om socialt fællesskab og motion.

 

Klubben tolererer ikke mobning og har klare retningslinier omkring pædofili.

Forældreengagement:

Klubben skal informere forældrene om aktiviteter og visioner, så det er synligt hvad Helsinge Svømmeklub står for. Det kan være med til at skabe en klubfølelse og give opbakning til svømmeren, når han/hun bliver tilbudt deltagelse på T-holdet.

 

Når svømmerne starter på T-holdet og rykker videre til Konkurrenceholdene er forældreengagementet endnu vigtigere. Svømmerne kommer kun til stævner, træningslejre osv., når forældrene deltager aktivt som arrangører, chauffører, holdledere, officials og alle de andre praktiske gøremål, der følger med.

 

Ad F:

Klubben medvirker til at konkurrencesvømmerne lærer om god og sund kost til træning og stævnedeltagelse ved afholdelse af foredrag.

 

 

Helsinge Svømmeklub, april 2011

 

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle